שיתופי פעולה

תומר היא חברה בטחונית ממשלתית – מהווה מוקד ידע של מדינת ישראל,

ואחת מארבע החברות הבטחוניות הגדולות: תעשייה אווירית, אלביט מערכות ורפא”ל.

תומר היא קבלן משנה של התעשייה האווירית,

בפיתוח וייצור מנועי החץ והאופק.

תומר היא קבלן משנה של אלביט מערכות בפיתוח וייצור מנועים לטילים ורקטות.

תומר קבלן משנה של רפאל בפיתוח וייצור מנועים לטיל המטרה אנקור כסוף.

לוגו-משרד-הביטחון
תמונה11
לוגו-חומה